Dịch vụ của Văn phòng luật sư Quốc tế - 157 Lê Lợi, Vinh, Nghệ An về tư vấn pháp luật ly hôn tại Nghệ An như sau:

- Tư vấn các quy định pháp luật về ly hôn;
- Tư vấn các thủ tục pháp lý phát sinh liên quan đến ly hôn theo quy định của pháp luật;
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thực hiện thủ tục ly hôn theo quy định của pháp luật;
- Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;
- Đại điện cho khách hàng thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án có thẩm quyền;

Hỗ trợ tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình: 

-  Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn
-  Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
-  Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
-  Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ
-  Tranh chấp về cấp dưỡng
-  Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
-  Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật
-  Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ - ILC
Địa chỉ: Tòa nhà 157 đường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0978.378.335 và 0915.426.574
E-Mail: vanphongluatsuquocte@gmail.com
Website: http://tuvanluatnghean.com