Thủ tục cấp sổ đỏ khi đang có tranh chấp

14-10-2023

Câu hỏi: "Nhà em có mảnh đất sử dụng được hơn 20 năm nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Do đất khai hoang nên không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay nhà kế bên họ kiện là đất của họ. Vậy làm sao để tôi được cấp sổ đỏ."

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai năm 2013 quy định

“2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Theo quy định trên, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 nhưng đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật về đất đai được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một trong những điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có các giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 là đất không có tranh chấp. Do đó, mặc dù đất là do gia đình bạn khai hoang và sử dụng ổn định hơn 20 năm nhưng hiện có tranh chấp với người khác thì sẽ không được cấp Giấy chứng nhận. Bởi vậy, trước tiên cần giải quyết tranh chấp trước sau đó, gia đình bạn mới có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ được.

Trân trọng.