Hoạt động kinh doanh trở lại trước thời hạn

Các công ty sau khi thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền muốn hoạt động trở lại thì phải thực hiện thông báo với cơ quan hành chính nhà nước. Vậy công ty cần phải làm gì để mở lại hoạt động kinh doanh của công ty.

Khi nào cần thực hiện thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh trở lại trước thời hạn.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì công ty, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động trở lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng hoạt động;
 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh.
Hoạt động kinh doanh trở lại trước thời hạn

Hồ sơ thông báo hoạt động trở lại bao gồm:

 • Thông báo về việc hoạt động kinh doanh trước thời hạn;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn;
 • Quyết định của Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên, ủa Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn;
 • Văn bản ủy quyền và giấy tờ khác (Nếu có).

Số lượng hồ sơ 01 bộ.

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.

Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Dịch vụ mở lại hoạt động kinh doanh của công ty tại Nghệ An.

Khi sử dụng trọn gói dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được:

 • Tiếp nhận thông tin và tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật liên quan đến việc hoạt động lại kinh doanh của công ty;
 • Soạn thảo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
 • Nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả thông qua ủy quyền của quý khách cho chúng tôi
 • Bàn giao kết quả cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.
 • Tư vấn các vấn đề có liên quan đến cho doanh nghiệp sau khi hoạt động kinh doanh trở lại.
Với mức giá dịch vụ cạnh tranh, Chúng tôi hy vọng được cộng tác với doanh nghiệp trong thời gian tới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn: 0962.298.160