Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh nhất tại Nghệ An

Các trường hợp phải sang tên sổ đỏ

Sổ đỏ là từ mà người dân thường dùng để gọi các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, nhà ở chưa được pháp luật ghi nhận. Theo quy định của Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Vậy sang tên sổ đỏ cũng chỉ là cách gọi của người dân để nói đến các thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (có đất và nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất).

Các trường hợp phải sang tên sổ đỏ:

 1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác (đổi thửa đất nông nghiệp này lấy thửa khác);
 2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người dân thường gọi là bán đất);
 3. Cá nhân sử dụng đất để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật;
 4. Tặng cho quyền sử dụng đất;
 5. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
Các trường hợp phải sang tên sổ đỏ
                                                                 Các trường hợp phải sang tên sổ đỏ

Điều kiện sang tên Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:
 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
Như vậy, phải đủ 04 điều kiện trên thì mới được thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất.

Các trường hợp không được sang tên sổ đỏ.

Căn cứ theo quy định tại điều 191 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp không được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, bao gồm:
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
 • Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Thủ tục sang tên sổ đỏ tại Nghệ An.

Bước 1: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính và thực hiện nghĩa vụ sang tên sổ đỏ.
Bước 3: Nhận thông báo thuế và nộp thuế.
Bước 4: Nhận kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn: 0962.298.160