Con gái có được hưởng bằng con trai khi chia thừa kế nhà đất

Theo quan niệm của người Việt Nam khi chia thừa kế nhà đất cho con thường có sự thiên vị giữa con trai và con gái. Vậy, theo quy định của pháp luật thì con gái có được hưởng thừa kế bằng con trai không?

Con gái có được hưởng bằng con trai khi chia thừa kế nhà đất?

Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thừa kế như sau:
“Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.”.
Như vậy, ai là người được quyền thừa kế tài sản, được hưởng bao nhiêu phần di sản phụ thuộc vào nội dung di chúc của người để lại tài sản hoặc theo quy đinh của pháp luật.
Con gái có được hưởng bằng con trai khi chia di sản thừa kế

Trường hợp thừa kế theo di chúc.

Khoản 2 Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:Người lập di chúc có quyền phân định phần di sản cho từng người thừa kế.”.
Theo đó, người để lại di sản có quyền phân định tài sản của mình cho từng người thừa kế theo ý chí nguyện vọng của mình mà không cần phân biệt người đó có là con trai hay là con gái.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật.

Nếu người để lại di sản chết mà không để lại di chúc thì phần di sản sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật.
Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người thừa kế theo pháp luật:
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
“a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.”.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
Do đó, khi thừa kế theo pháp luật thì những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phụ thuộc vào giới tính là con trai hay con gái.

Kết luận:

Việc con gái có được hưởng bằng con trai khi chia di sản thừa kế hoàn toàn phụ thuộc  vào ý chí của người để lại di sản theo nội dung của di chúc. Trường hợp, người để lại di sản không để lại di chúc thì sẽ được phân chia theo pháp luật thì sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phụ thuộc vào việc là con trai hay con gái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn: 0962.298.160